Partneři

Christliche Initiative Romero

Kdo jsme?

Křesťanská iniciativa Romero (Christliche Initiative Romero – CIR), bojuje za lidská práva od roku 1981. Naše práce se zaměřuje na Střední Ameriku a na podporu hnutí a organizací v Nikaragui, El Salvadoru, Guatemale a Hondurasu. Dále podporujeme kampaně a vzdělávací centra v Německu.

Naším cílem je vytvořit pouto mezi zeměmi globálního jihu a Německem. V duchu myšlenek sv. Óscara Romera, jehož jméno naše iniciativa nese, El Salvadorského arcibiskupa, který byl zabit při boji s chudobou a sociální nespravedlností v El Salvadoru, se CIR ustavičně zastává chudých a bojuje proti nespravedlnému jednání.

 

Naše práce

Klimatická spravedlnost je jedním z mnoha témat, na kterých CIR pracuje. I přesto, že obyvatelé suchého koridoru ve Střední Americe produkují jen velmi malé procento globálních emisí skleníkových plynů, je tento region již nyní silně zasažen dopady klimatické změny. Z toho důvodu pracuje CIR na zvyšování povědomí o této nespravedlnosti a podporuje lokální partnerské organizace v jejich adaptačních programech.

 

Hra o klima!

Abychom mohli situaci globálního jihu zažít „na vlastní kůži“, zorganizuje CIR dvě mise do Střední Ameriky, které budou zaměřené na zvýšení informovanosti. Těchto misí se zúčastní novináři, influenceři a mladí ambasadoři ze všech osmi partnerských zemí. Dále pozve CIR do Evropy klimatické aktivisty a experty ze států Střední Ameriky, aby zde mohli sdílet svůj pohled na dopady klimatické změny nejen v jejich domovině.

CIR bude dohlížet na připravované akce a materiály od ostatních partnerů, dále poskytne vlastní vzdělávací materiály a stolní hru zabývající se klimatickou změnou. V Německu zorganizuje workshopy pro mladé ambasadory, improvizační divadelní představení, muzejní výstavy a lobbingové akce.

V pozdějších fázích projektu bude CIR zabezpečovat zveřejnění evropské petice, na kterou budou navazovat lobbistická jednání s orgány EU.