Produkty

Platforma pro E-learning

"Kdo se v mládí neučil, bude litovat, až jednou přijde na znalosti." - Staré čínské přísloví

V době, kdy změna klimatu ohrožuje samotnou existenci lidstva, je pro naši budoucnost klíčové poznání, toho co tato změna obnáší a jak ji lze překonat. Proto je nezbytné se o ní co nejvíc dozvědět.

V oblasti výuky vyvine projekt 'Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu' mezinárodní otevřený online kurz. Kurz se soustředí na sociální a ekonomické dopady klimatické změny na Evropu a globální jih, jejich souvislost s úpadkem ekosystémů a roli komunikace v boji proti klimatickému skepticismu. Tento online kurz bude nejen dobře vědecky podložený, ale, a to především, bude přístupný a snadno pochopitelný pro mladé lidi bez předchozích znalostí nebo hlubšího vědeckého povědomí o tématu klimatické změny. Bude se snažit zvýšit zájem mladých o tuto problematiku, a zábavným a interaktivním způsobem posílí kritické přemýšlení o vědě a společnosti.

Po úspěšném zakončení online kurzu obdrží účastníci certifikát.

Tuto aktivitu má na starosti maďarský partner projektu CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.