Produkty

Mezinárodní GeoQuest

“Odešel jsem do lesů abych našel svobodu. Abych žil naplno, a vysál všechen morek života. Opustil všechno, co život nebyl. Nechci, až budu umírat, zjistit, že jsem vlastně nežil.”
- Henry David Thoreau, americký básník, esejista, filosof a jeden z nejvýznamnějších transcendentalistů.(český překlad Miloš Sedláček)

Dobrodružství, jedna z největších hnacích sil pokroku v dějinách lidstva. Od cesty Marca Pola a prvního obeplutí světa Ferdinandem Magellanem se lidé navzdory strachu vždy těšili z poznávání nových věcí. Navzdory strachu ze světa venku, z překročení prahu vstupních dveří, hranic vesnice, hranic státu. Pro náš růst je nejdůležitější právě toto objevování možností světa.

Geocaching je činnost zaměřená přesně tímto směrem, naplňuje naši potřebu vyjít ven, objevovat a překonávat dosavadní hranice. Účastníci geocachingových výzev po celém světě hledají na místech označených v mapě ukryté krabičky, tzv. “kešky” nebo “keše”. Používají při tom přijímač GPS (Global Positioning System) nebo telefon, případně další navigační zařízení.

Abychom naplnili potřebu dobrodružství a zároveň poskytli informace o změně klimatu, vytvoří projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” mezinárodní GeoQuest, kterým poukáže na různé jevy klimatické změny a jejich propojení s životním prostředím. Tento GeoQuest bude zahrnovat hádanky o klimatické změně, jejím vlivu na lidi, města i ekosystémy v partnerských zemích. Každý dobrodruh bude mít možnost hádanky s pomocí nápověd z okolí vyřešit, a nakonec i najít poklad.

Tato aktivita se zaměří na více než 100 000 milovníků přírody, kteří se účastní geocachingu v partnerských zemích. Hádanky a rozmanitost pátracích tras - některé se budou nacházet i ve městech - i mezinárodní aspekt dělají celou akci atraktivnější pro širší okruh mladých lidí. Tato výzva umožňuje propojit malé problémy jednoho komplexního problému, a to klimatické změny, a jejího vlivu na přírodu a společnost. Tímto způsobem také podpoří učení a zlepší zážitek z dobrodružství.

Tuto aktivitu má na starosti slovenský partner projektu BROZ.

Photo by Na mysli, z.ú.