Skip to main content

Ръководство

От известно време насам се проучват, насърчават и прилагат идеи за това как да направим събитията по-природосъобразни. Природозащитни организации, организатори на мероприятия и различни бизнеси се интересуват от тези практики и в момента на тях се отделя голямо внимание в медиите. С оглед на това в рамките на проекта на ‘Game On! Don’t Let Climate Change End the Game Latvian Fund for Nature изготвихa ръководство за организиране на природосъобразно събитие. То се основава на техния опит и експертни познания. Надяваме се, че тези препоръки ще послужат като стимул за оценка на всички аспекти от организирането и провеждането на събития, което да ни помогне да насочим вниманието си към промените, които трябва да направим!

Свалете ръководството от тук.

Ръководството е с основен фокус върху фестивалите на открито – какво е необходимо за организацията им и какви са последиците. Тези препоръки обаче ще са полезни и за други видове мероприятия, защото в тях са засегнати много от предизвикателствата, пред които се изправят организаторите на концерти, конференции, сватби или спортни състезания. Те ще са от полза за продуценти на събития, както и за други страни, които участват в организацията: изпълнители, фирми за кетъринг, търговци на дребно, доставчици на почистващи и транспортни услуги, технически персонал, собственици на комплекси за провеждане на мероприятия, специалисти по комуникации, спонсори и общините, където се провеждат събитията.

Ръководството се състои от пет раздела: храна, отпадъци, енергийни източници и вода, транспорт и местоположение. Необходимо е да вземете предвид всеки от тези раздели, когато планирате и организирате природосъобразно събитие!