Skip to main content

Manuál

Nápady, jak organizovat akce ohleduplnější k přírodě a klimatu, se již nějakou dobu zkoumají, propagují a někdy i realizují. O tyto přístupy mají zájem ekologické organizace, organizátoři akcí a různé podniky, které se v současnosti těší pozornosti v mediálním prostoru. Vzhledem k tomuto zájmu jsme v rámci našeho projektu „Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” sestavili souhrnného průvodce, který poradí, jak takovou akci šetrnou k přírodě a klimatu zorganizovat. Vycházíme v něm z našich zkušeností a odborných znalostí. Doufáme, že tato doporučení poslouží jako motivace k posouzení způsobu, jakým jsou akce organizovány a provozovány, a pomohou nám všem klást větší důraz na jejich potřebnou “ozeleňující” změnu!

Stáhněte si manuál zde

Průvodce byl vytvořen zejména s ohledem na potřeby open-air festivalů. Mnohá z těchto doporučení však budou užitečná i pro jiné druhy akcí, protože se dotýkají spousty výzev, kterým musí pořadatelé koncertů, konferencí, svateb nebo sportovních akcí čelit. Budou užitečné jednak pro producenty akcí, ale i pro další zúčastněné: účinkující, cateringové společnosti, maloobchodníky, zprostředkovatele úklidu a dopravy, technický personál, majitele objektů, specialisty na komunikaci, sponzory a obce, kde se akce budou konat.

Příručka je rozdělena do pěti částí: potraviny, odpad, energie a voda, doprava a místo konání. Při plánování a pořádání akcí je nutné zvážit každou z těchto sekcí. Stáhněte si manuál pro inspiraci a uspořádejte akci, která bude šetrná k přírodě a klimatu!