Skip to main content

Manuál

Nápady, ako urobiť podujatia šetrnejšie k prírode a klíme, sa už nejaký čas skúmajú, propagujú a realizujú. O tieto postupy sa zaujímajú environmentálne organizácie, organizátori podujatí a rôzne podniky, a v súčasnosti sa tešia pozornosti v mediálnom priestore. Vzhľadom na to sa v rámci nášho projektu „Game On! Don’t Let Climate Change End the Game“ sme my, BROZ – ochranárske združenie, pripravili príručku, ako zorganizovať podujatie šetrné k prírode a klíme. Vychádza z našich skúseností a odborných poznatkov. Dúfame, že tieto odporúčania poslúžia ako motivácia na posúdenie všetkých stránok spôsobu organizácie a priebehu podujatí a pomôžu nám všetkým venovať viac pozornosti ich zmene!

Stiahnuť manuál tu

Príručku sme vytvorili predovšetkým s ohľadom na potreby festivalov organizovaných pod holým nebom. Mnohé z týchto odporúčaní však budú užitočné aj pre iné druhy podujatí, pretože sa dotýkajú mnohých problémov, ktorým musia čeliť organizátori koncertov, konferencií, svadieb alebo športových hier. Budú užitočné pre producentov podujatí, ako aj pre rôzne ďalšie zúčastnené strany: účinkujúcich, dodávateľov stravovacích služieb, predajcov, dodávateľov čistiacich a dopravných služieb, technický personál, majiteľov priestorov, odborníkov na komunikáciu, sponzorov a obce, v ktorých sa podujatia konajú.

Príručka je rozdelená do piatich častí: stravovanie, odpad, energie a voda, doprava a miesto. Pri plánovaní a organizovaní podujatí je potrebné zohľadniť každú z týchto častí. Pozývame vás stiahnuť si príručku a inšpirovať sa pri organizovaní podujatí šetrných k prírode a klíme!