Skip to main content

1. Въведете параметрите на събитието

Местоположение

Нощувка

Кетъринг

Полет

Вижте препоръките


Първата стъпка, след като решите, че събитието Ви ще бъде природосъобразно и ще щади климата, е да изберете човек от екипа, който да отговаря за прилагането на „зелените принципи“. В рамките на по-маломерно събитие един човек вероятно ще бъде достатъчен, за да се погрижи за всичко. При по-големи събития задълженията може да се поделят между няколко души: един отговаря за избора на природосъобразен кетъринг, друг се занимава с управлението на отпадъците, а трети се заема да осигури достатъчно електричество, като същевременно се грижи то да не се разхищава.

По време на събитието и особено в края му е препоръчително да измерите и запишете количеството употребени ресурси и създадения отпадък – тези бележки и количества ще Ви помогнат да направите още по-устойчиви избори при следващото събитие! Например може грубо да изчислите колко СО2 е бил отделен на гост или участник. Приблизителните количества изхвърлен СО2 по време на събития може да се изчислят тук.