E-learning platform

ĪSUMĀ PAR KLIMATU


Laikā, kad klimata pārmaiņas apdraud mūsu pašu eksistenci, ir ļoti svarīgi uzzināt, ko tās ietver un kā tās pārvarēt. Tāpēc 'Game On!' ir izstrādājis tiešsaistes kursu "Īsumā par klimatu". Tajā runa ir par klimata pārmaiņām, to sociālajām un ekonomiskajām sekām Eiropā un globālajos dienvidos, par to ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumiem un komunikācijas lomu klimata skepticisma apkarošanā.

Viegls, bet zinātniski pamatots kurss — "Īsumā par klimatu" 12 vienkāršās nodarbībās iepazīstinās jūs ar klimata pārmaiņu pamatiem un to saistību ar mūsu ikdienu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, klimata taisnīgumu, piesārņojumu, ekonomiku un citiem jautājumiem

 1. 1.  Ievads par ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņām
 2. 2.  Kopienas
 3. 3.  Veselība
 4. 4.  Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
 5. 5.  Zemes lietojums
 6. 6.  Ūdens patēriņš
 1. 7.  Atkritumi un piesārņojums
 2. 8.  Enerģija
 3. 9.  Urbanizācija
 4. 10.  Globālie dienvidi un klimata taisnīgums
 5. 11.  Ekonomika
 6. 12.  Politika

Reģistrējieties “Game on!” kursam “Īsumā par klimatu”, pabeidziet kursu, saņemiet tā pabeigšanas sertifikātu un, pats galvenais, pievienojieties mums klimata krīzes risināšanā!LAI PIEVIENOTOS "ĪSUMĀ PAR KLIMATU", LŪDZU, REĢISTRĒJIES ŠEIT

Kad būsiet nosūtījis tālāk norādīto informāciju, jūs e-pastā saņemsiet apstiprinājuma ziņojumu ar turpmākiem norādījumiem, kas jādara, lai sāktu kursu.

Ja esat jau izveidojis savu kontu - piesakieties.

Pierakstīties