Produkti

Brīvdabas nometnes

Laiks doties savvaļā! Un uzsliet telti. Vērot zvaigžņotu nakti. No jauna sajust saikni ar dabu. Brīvdabas nometnes sniedz nepārspējamu iespēju atgriezties pie mūsu saknēm un mācīties par tām. Ekosistēmu pakalpojumi un to saikne ar cilvēkiem un lēmumiem par dzīvesveidu ir daļa no mūsu dabiskajām attiecībām ar vidi. Tādēļ visā projekta “Game On!” īstenošanas laikā tiks rīkotas kopumā 52 brīvdabas nometnes, kas paredzētas bērniem un jauniešiem no septiņām iesaistītajām valstīm.

Brīvdabas nometnes notiks vasarās, būs vērstas uz klimata pārmaiņu tēmu un to saistību ar ekosistēmu samazināšanos.

Pieredzējuši pedagogi iesaistīs bērnus un jauniešus interaktīvos uzdevumos un brīvprātīgā darba pasākumos saistībā ar projekta tēmu. Jaunatnes vēstnieki no dažādām valstīm piedalīsies jaunatnes vēstnieku brīvdabas nometnēs un tādējādi šīs nometnes kalpos arī starptautiskās apmaiņas un vienaudžu mācīšanās nolūkam.

Katrs nacionālais partneris vadīs šo aktivitāti savā valstī.

Photo by Na mysli, z.ú.