Par projektu

Projekts “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ir iniciatīva, kuru ir veidojuši 10 partneri astoņās Centrālās un Austrumeiropas valstīs, lai aktivizētu jauniešus visā pasaulē cīņā ar klimata pārmaiņu radītajiem draudiem cilvēces nākotnei.

Projektu ir iespējams īstenot, pateicoties izglītības un izpratnes veicināšanas programmas DEAR līdzfinansējumam. Konsorcijs nelokāmi tic jauno paaudžu enerģiskajai, spēcīgajai gribai ierosināt steidzamas, sistēmiskas izmaiņas, kas nepieciešamas klimata pārmaiņu radīto problēmu pārvarēšanai.

Tādēļ projekta mērķis ir censties aktivizēt šo enerģiju visā reģionā un pasaulē, izmantojot spēliskošanas pieeju, lai sākotnēji risinātu problēmas trīs galvenajās jomās: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, pielāgošanās un klimata pārmaiņu mazināšana, klimatiskais taisnīgums. Šim mērķim esam sākuši radīt dažādus produktus – no slēpņošanas un galda spēlēm līdz muzeju ekspozīcijām un teātra izrādēm –, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņu problēmām un to risinājumiem, kā arī rosinātu cilvēku masveida mobilizāciju, lai pieprasītu un veiktu mums nepieciešamās pārmaiņas.

Šī ir klimata spēle mūsu izdzīvošanai. Mums tajā jāuzvar.

Klimata spēles noteikumi

Lai arī klimata pārmaiņas rada plašus apdraudējumus visai dzīvībai uz planētas, projekts galvenokārt koncentrēsies uz trim galvenajām jomām: