Izglītība klimatam
EduQuest Yourself!

Izglītots prāts ir pamats attīstībai.
Un vides jomā izglītots prāts
ir pamats ilgtspējībai.

Vai jūs interesē klimata pārmaiņas?

Vai vēlaties palielināt jauniešu interesi
par klimata krīzi, bet jums pietrūkst ideju,
kā viņus iesaistīt?

Tad jūs esat īstajā vietā un īstajā laikā!

Lejupielādēt materiālu

Paturot to prātā, "Game On!" projekts ir izstrādājis 'Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!' materiālu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību ar mērķi iesaistīt jauniešus, izmantojot interaktīvas nodarbības. Šī izglītības pakete ir vērsta uz mācīšanos pieredzē, lai pedagogi un izglītības koordinatori varētu iesaistīt dalībniekus mācību procesā un viņiem būtu pieejamas lietošanai gatavas nodarbības.
Materiāls ir sadalīts divās sadaļās: vienkāršas nodarbības un sarežģītas nodarbības. Pirmā sadaļa ir veltīta iedvesmojošām un rotaļīgām spēlēm, kas saistītas ar dabas aizsardzības tēmām. Šie vingrinājumi lieliski sagatavos dalībniekus nopietnām tēmām, piemēram, klimata pārmaiņu ietekmei, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai ekosistēmu pakalpojumu nozīmei. Otrā sadaļa palīdz padziļināti iepazīties ar sarežģītākiem konceptiem – klimata pārmaiņas un ilgtspējīga dzīve, lai veicinātu dalībnieku sistemātiskas perspektīvas attīstību. Nodarbību pielikumus var atrast mācību materiāla otrajā daļā

Vai esat gatavs izspēlēt klimata pārmaiņas? Apskatīsim "Izglītība klimatam — EduQuest Yourself"!Lejupielādēt materiālu