Produkti

Muzeju ekspozīcijas

Lielas mākslas izstādes piesaista desmitiem tūkstošu apmeklētāju un lielu mediju uzmanību, taču parasti nesniedz vēstījumu par vidi. Taču starp artefaktiem un klimata pārmaiņām lielākoties var atrast netiešu saikni, un šī vēstījuma nodošana var būt neierasts un tādējādi pievilcīgs veids, kā tieši sasniegt parasti mazāk uzņēmīgu, bet ne mazāk plašu auditoriju. Tāpēc projektā “Game On!” sadarbosimies ar muzejiem visās partnervalstīs, lai mākslas izstādēm piešķirtu papildu slāņus. Nacionālie partneri šo aktivitāti īstenos sadarbībā ar izvēlētu muzeju, pētot eksponēto artefaktu saiknes ar klimata pārmaiņām.

Piemēram, cik ļoti uzgleznoto ainavu ir ietekmējušas vai ietekmēs klimata pārmaiņas? Kādā mērā varētu izzust klusajā dabā redzamo augļu daudzveidība? Ar aktivitāti arī centīsimies izstādes apmeklētājus iesaistīt vienkāršā darbībā, piemēram, atstāt rakstveida un video vēstījumus, rosināt viņus publicēt ziņas sociālajos tīklos un veikt citas darbības, lai atspoguļotu un izceltu idejas, ar kurām viņi ir saskārušies.

Aktivitāti vadīs Ungārijas partneris CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.