Produkti

Izglītojoši materiāli

Izglītots prāts ir attīstības pamats. Un vides jautājumos izglītots prāts ir ilgtspējīgas attīstības pamats. Ņemot to vērā, projektā “Game On!” uzsākta izglītojošu materiālu izstrāde jauniešiem vecumā no 10 līdz 25 gadiem.

Šo materiālu pamatā būs interaktīvi vingrinājumi, kas vērsti uz bērnu un viņu ģimeņu motivēšanu censties dzīvesveidā ieviest ilgtspējīgas izmaiņas. Mācību materiālu kopums tiks izplatīts pedagogiem elektroniskā un drukātā formātā, angļu valodā un astoņu partnervalstu valsts valodās. Turklāt izplatītie materiāli ietvers piekļuvi saistošiem portāliem un projekta partneru palīdzību.

Visās partnervalstīs notiks darbnīcas pedagogiem, un šie pedagogi tiks mudināti organizēt akcijas un kampaņas savās skolās un jauniešu grupās.

Šo aktivitāti vadīs Ungārijas partneris National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary.

Photo by Na mysli, z.ú.