Partnerek

National Society of Conservationists

Kik vagyunk?

A Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország, MTVSZ (National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, NSC-FoE HU) több mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése. Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. A Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország tagja olyan különböző európai és nemzetközi hálózatoknak, mint például a Föld barátai, CEE Bankwatch (Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat), CEEweb for Biodiversity (CEEweb a Biológiai Sokféleségért), CAN Europe, Eurodad, European Environmental Bureau (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) és IUCN (Természetvédelmi Világszövetség).

Az MTVSZ elveiben radikális szervezet: a környezeti problémák okaira akarjuk ráirányítani a döntéshozók és az állampolgárok figyelmét közösségi akciókkal, hiteles szakmai rendezvényekkel, megalapozott tanulmányokkal és kiadványokkal, valamint célzott lobbi tevékenységgel. Nem technikai vagy felszínes politikai megoldásokban hiszünk, hanem szükségét érezzük gondolkodásunk, erkölcsünk és velük együtt termelési és fogyasztási rendszerünk gyökeres átalakításának. Számunkra a természet a minket körülvevő környezet nagy egésze, az a forrás, amelyből mi, emberek táplálkozunk, és elvesszük az életünkhöz szükséges javakat. A természet részét képezzük, nem azért vagyunk, hogy uralkodjunk fölötte, hanem hogy fenntartható módon profitáljunk belőle.

 

Munkásságunk

Az MTVSZ régóta dolgozik a természetvédelem és a projektek végrehajtása terén. Legutóbbi munkánk során a Magyar Nemzeti Bank számára ajánlásokat állítottunk össze a zöld megújulásra vonatkozóan. A lakosság is erősen, egyre jobban követel olyan új módszereket, amelyek a magyar gazdaság fellendüléséhez vezethetnek. Az „Életigenlő társadalmat és gazdaságot” petíción keresztül erre igyekszünk felhívni a figyelmet. A petíciót már aláírta több mint 100 magyar: polgármesterek, egyetemi tanárok és akadémikusok, püspökök, tanárok, aktivisták, művészek, a civil társadalom képviselői, stb. Alapelveink a következők:

A döntéseket úgy kell meghozni, hogy azok elsődlegesen az emberek biztonságát és jólétét szolgálják, szükségletüknek, nem pedig igényeiknek tegyenek eleget;

Figyelembe kell venni a természetes korlátokat, abszolút mértékben csökkenteni kell az erőforrások felhasználását, a hatékonyság helyett inkább a mértékletességre kell törekedni; valamint

Meg kell erősíteni Magyarország függetlenségét, önellátó-képességét, valamint az ellenálló-képességet helyi szinten;

Felelősségteljes és etikus magatartásra kell sarkallni a társadalmi és gazdasági szereplőket, valamint erősíteni kell együttműködésüket és a gazdaság demokratizálódását.

Game on!

Az MTVSZ fogja irányítani az interaktív tartalmú oktatási anyagok kidolgozását. Ezen kreatív feladatok célja, hogy a gyerekeket és családjaikat életmódbeli változtatásokra sarkallja. Az oktatócsomagokat ki fogjuk osztani a tanítóknak. Középiskolások számára is fogunk összeállítani oktatási anyagokat, amelyek tartalmaznak majd feladatokat, programötleteket, valamint ezekkel összhangban módszertanok kifejlesztésére is lesz lehetőség. Az egyetemi hallgatók számára olyan háttéranyagokat fogunk készíteni, amelyek segítséget nyújtanak ifjúsági rendezvények szervezéséhez vagy mentorálási programok mintájául szolgálnak. A tanárok és oktatók számára workshopokat fogunk szervezi, amelyeken arra fogjuk őket ösztönözni, hogy szervezzenek ők is az iskolájukban különböző programokat.

A projekt során Magyarországot képviselő partnerként elsődleges célunk az ország fiataljainak megszólítása, magyar ifjúsági nagyköveteket fogunk toborozni, mindeközben dolgozunk egy múzeumi kiállítás létrehozásán is. Ez utóbbi célja, hogy rámutassunk a kiállított tárgyak és az éghajlatváltozás kapcsolatára. Továbbá, a GeoQuest kihívás keretén belül Magyarországon felfedező utakat hozunk létre. Az improvizációs színházakkal együtt, művészi megközelítéssel szeretnénk közvetíteni figyelemfelhívó üzeneteket az éghajlatváltozással kapcsolatban.

Ezenkívül „Vissza a vadonba” táborokat fogunk szervezni mind a gyerekek, mind a fiatalok számára. A táborok központi témái az éghajlatváltozás és annak kapcsolata az ökoszisztéma hanyatlásával. Végül, lobbiesemények során a magyar döntéshozók figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy itt az ideje lépéseket tenni az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében.