Partnerek

CEEweb for Biodiversity

Kik vagyunk?

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért 53 civil szervezet hálózata, melyek 25 éve a közép- és kelet-európai régió biológia sokféleségének megőrzésén fáradoznak. A CEEweb határokon átnyúló projektekkel, kapacitásépítési-, érdekképviseleti- és lobbitevékenységgel foglalkozik.

 

Munkásságunk

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyaránt foglalkozik a környezetvédelmi jogalkotással, a jelenlegi fókuszban a Climate Change Resilience, a Natura 2000 hálózatnak, a vízügyi keretirányelvnek és az EU közös agrárpolitikájának megfelelő területeken; valamint projektvégrehajtással a közép- és kelet-európai régióban. Jelenleg mi vagyunk a „Game on!” projekt vezető partnere. Emellett a ConnectGREEN projekt ökofolyosóinak megvalósításán dolgozunk a Kárpát-medence régióban és az AGROMIX projektben, amely egy részvételen alapuló kutatás annak érdekében, hogy az európai földhasználat egy ellenállóbb és hatékonyabb földhasználatra térjen át.

 

Game on!

A CEEweb a “Game on!” konzorcium vezető partnere. Mint vezető partner, a projekt teljes időtartama alatt koordinálja az összes tevékenység végrehajtását, valamint néhány tevékenységnél az első kísérleti lépéseket is megteszi Magyarországon.
Így a CEEweb fogja szervezni a múzeumi kiállítások első sorozatát az éghajlatváltozás főtémakörében, valamint készen áll a szoros együttműködésre különböző színházi társaságokkal, annak érdekében, hogy az improvizációs előadásokba sikeresen beleszőhetőek legyenek a klímaváltozással kapcsolatos fontos üzenetek. Az e-learning platform fejlesztésében és megvalósításában is vezető szerepet vállal, amely platform összegyűjti a legfontosabb információkat az éghajlatváltozásról a projekt három kulcsfontosságú területén (ezek a területek: a biodiverzitás megőrzése, az alkalmazkodás és hatáscsökkentés, valamint az éghajlati igazságosság).
Végül, de nem utolsó sorban, lobbizásra alkalmas találkozókat szervez majd a döntéshozókkal Brüsszelben, ahol a projekt ifjúsági nagykövetei is jelen lesznek.