Kešky v České republice

Keška je nejčastěji krabička, respektiva jakákoliv uzavíratelná schránka, různé velikosti. Každá keška obsahuje zápisník, tzv. logbook, propisku nebo tužku a malé předměty k výměně, které jsou zde nechávány hráči a hráčkami. Každá keška má svůj unikátní GC kód. V keškách můžeš také nalézt dřevěné coiny, tzv. SWG. Když takový coin najdeš, můžeš si jej nechat jako suvenýr!

Sen noci kůrovcové

Kůrovcová kalamita, kterou zažívají české lesy od roku 2016, se nevyhnula ani oblasti Svatojiřského lesa, rozsáhlého komplexu lesů v severní části nymburského Polabí, kam vás zavede pátrání po této kešce. V důsledku klimatické změny, vlivem vysokých teplot, nepravidelných srážek a vysazovaných stejnověkých monokultur jsou smrky oslabené a kůrovci se v nich snadno a rychle množí. Zdravý smrk se brání kůrovci tak, že ho zalije pryskyřicí a zadusí ho. Pokud však stromy trpí suchem a brouci jsou vlivem vyšších teplot naopak přemnoženi, nedokáže se již ubránit a umírá.

Zdroj fotografie: Stáňa Tomková

Český ráj to naposled

Vzhůru do Českého ráje! Ale auto nechte raději doma. Cesta za touto keškou vás provede částí nadregionálního biokoridoru, který spojuje dvě hlavní části CHKO Český ráj. Projdete se malebnou krajinou lesů a rybníků, které jsou mj. ideální lokalitou pro pozorování ptactva, až na místo s jedinečným výhledem na ikonický hrad Trosky. Nad touto krajinou teď ale visí velká hrozba. Přesně zde se totiž už od roku 2002 plánuje kontroverzní megalomanská silnice dálničního typu, která zásadně naruší krajinný ráz, podpoří nárůst automobilové dopravy, a tím zvýší emise skleníkových plynů, prachových částic a hluku.

Zdroj fotografie: vizualizace ŘSD

Výhled na Mordor

Máte rádi apokalyptické výhledy? Pak jste na správném místě. Při hledání této kešky vám spadne brada při pohledu na rozsáhlý povrchový hnědouhelný důl Turow a přilehlou uhelnou elektrárnu společnosti PGE, která je největším producentem CO2 v Polsku a třetím největším producentem emisí v EU. PGE pokračuje v dalším rozšiřování povrchového dolu Turow, aby prodloužila provoz své uhelné elektrárny do roku 2044. Provoz dolu ale již nyní vyvolává konflikt s českými a německými komunitami zasaženými dolem, obyvatelé obcí na české straně hranice mají kvůli těžbě problémy s nedostatkem podzemní vody a obávají se i dalšího zvýšení prašnosti a hluku.

Zdroj fotografie: Martina Čížková

Domov bludiček a jiné havěti

Pro kvalitní a zdravý život člověka je nesmírně důležitý kontakt s přírodou a ten si dosyta užijete při hledání této kešky. V Jablonném v Podještědí se ukrývá unikátní mokřadní areál, který byl vybudován při revitalizaci místa zanedbaného černými skládkami. Mokřady jsou jedním z nejcennějších ekosystémů, které byly v minulosti mohutně odvodňovány ve prospěch zemědělské půdy a jejich počet v ČR klesl na 1/4. Naštěstí si lidé uvědomili nezastupitelný přínos mokřadů pro biodiverzitu a zadržování vody v krajině, a podobných revitalizací přibývá. V Jablonném naleznete v soustavě devíti tůní a podmáčených luk klidovou oázu s naučným okruhem, a hlavně rozhodně nemějte oči jen pro kešku. Společnost vám budou dělat ledňáčci, čolci, rosničky, užovky, kosatce a mnoho dalších živočichů a rostlin.

Zdroj fotografie: Čmelák – Společnost přátel přírody

Nemocnice na kraji města

Vzdělávání je zásadním faktorem v boji proti změně klimatu. A teď si představte, jaké to musí být, strávit svá studentská léta na nejekologičtější univerzitě v Česku! Česká zemědělská univerzita je v oblasti adaptace a mitigace (zmírňování) změn klimatu opravdovou jedničkou. Využijte jedinečné příležitosti při hledání této kešky a projděte se kampusem ČZU – objevíte např. zelené střechy s fotovoltaikou, technologii zachytávání dešťové vody dále využívanou na WC, studentky a studenty provozující cirkulární obchod Freeshop či ČZU obchůdek s Fairtrade a bezobalovým zbožím.

Zdroj fotografie: Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., Ing. Lucie Miovská, Ph.D.

Sluňákov

Při hledání této kešky za obcí Horka nad Moravou se ocitnete na Sluňákově, centru ekologických aktivit a také místě, kde se setkává ekologie s elegancí. Vydejte se na průzkum lužní krajiny a unikátní přírodní umělecké galerie “Dům přírody Litovelského Pomoraví” v okolí moderního nízkoenergetického domu splývajícího s krajinou.

Zdroj fotografie: archiv Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Aktivity v České republice zastřešuje organizace Na mysli, z. ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme. Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.