Aktivity

Mobilná aplikácia

Ľudia sú často tvormi zvykov. Mnohokrát bohužiaľ zlozvykov. Máme však v sebe schopnosť zmeniť tieto zlozvyky, zmeniť náš životný štýl.

V čase kedy veľká časť nášho chápania sveta prichádza z obrazoviek smartfónov, sa projekt Game on! rozhodol vytvoriť mobilnú aplikáciu zameranú na ovplyvňovanie pozitívnych zmien životného štýlu. Aplikácia poskytne užívateľom informácie a príbehy o klimatickej zmene a prostredníctvom hravých výziev ich bude viesť k vedomejšiemu rozhodovaniu a zníženiu svojej uhlíkovej stopy.

Keď užívatelia zaznamenajú svoje aktivity do aplikácie, bude možné vypočítať ich environmentálnu stopu, čím im poskytne stimul. Súčasťou mobilnej aplikácie bude aj funkcia „Darovať“ určená na podporu akcií v oblasti klimatickej zmeny na južnej pologuli, čím umožní používateľom doplniť zmeny životného štýlu posilnením vnímania globálnej zodpovednosti.

Vývoj aplikácie je podporovaný extenzívnym prieskumom a tímom, ktorého súčasťou sú behaviorálny vedci, profesionáli na gamifikáciu a umelú inteligenciu.

Túto aktivitu bude viesť maďarský partner PersonaR.

Photo by Na mysli, z.ú.