Aktivity

E-vzdelávacia platforma

"Tí, ktorí neštudovali v mladosti, budú ľutovať, keď budú musieť využiť nadobudnuté vedomosti." Hovorí staré čínske príslovie.

V čase, keď zmena klímy ohrozuje našu existenciu, je rozhodujúce vedieť, čo to znamená a ako ju prekonať. Preto je potrebné učiť sa o klimatickej zmene.

Preto vytvoríme v rámci projektu "Game on!" medzinárodný online kurz o klimatickej zmene, jej sociálnych a ekonomických dopadoch v Európe a na južnej pologuli, o jej prepojení s poklesom ekosystémov a o úlohe komunikácie v boji s klimatickým skepticizmom.

Tento kurz bude nielen podložený vedeckými dátami, ale predovšetkým bude ľahko pochopiteľný pre mladých ľudí bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí alebo vedeckého pozadia v oblasti klimatickej zmeny. Zameria sa na zvýšenie záujmu mládeže o problém zmeny klímy a zatraktívnenie vedy interaktívnym spôsobom. 

Účastníci, ktorí absolvujú online kurz so všetkými úlohami dostanú certifikát.

Túto aktivitu bude viesť maďarský partner CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.