Veiklos

Mokomoji medžiaga

Išsilavinimas yra būtina vystymosi sąlyga. Protas, turintis aplinkosauginių žinių, priima sprendimus dėl darnios plėtros, vystymosi. Tai žinodami, projekto „Game on!“ („Klimatosūkis“) partneriai pradėjo ruošti mokomąją medžiagą, skirtą jaunimui nuo 10-ies iki 25-erių metų. Ši medžiaga bus pagrįsta interaktyviomis užduotimis, skatins tiek besimokančius vaikus, tiek jų šeimas keisti gyvenimo būdo įpročius į tvaresnius.
Mokomosios medžiagos paketai bus išversti į 8 projekte dalyvaujančių partnerių šalių kalbas ir išdalinti mokytojams įvairiose mokyklose. Gaunantys medžiagą taip pat gaus priėjimą prie atitinkamų internetinių šaltinių, bei projekto partnerių pagalbą.
Mokytojų ir edukacijos specialistų dirbtuvės vyks kiekvienoje šalyje, mokytojai bus skatinami organizuoti renginius ir tam kampanijas klimato kaitos tema savo mokyklose ar jaunimo grupėse.
Už mokomosios medžiags paruošimą projekte atsakinga vengrų organizacija „Nacionalinė aplinkosaugininkų sąjunga/ Žemės draugai Vengrija“.

Photo by Unsplash