Partneriai

Nacionalinė Aplinkosaugininkų sąjunga

Kas yra Nacionalinė Aplinkosaugininkų sąjunga?

Ši Nacionalinė Vengrijos aplinkosaugininkų sąjunga dar „Žemės draugai Vengrija“ (NSC-FoE HU) – tai bendruomenė, vienijanti per 100 aplinkosauginių organizacijų narius. Visų jų pagrindinis tikslas yra saugoti gamtą ir kovoti už darnią plėtrą visose srityse. Sąjunga buvo įkurta 1989-aisiais, veikia visuose Vengrijos regionuose, kovoja už natūralių vertybių išsaugojimą ir prieš gamtai žalingą veiklą. „Žemės draugai Vengrija“ yra įvairių Europos ir tarptautinių aplinkosauginių organizacijų narė, tokių kaip „Žemės draugai“ CEE Bankwatch, CEEweb už Bioįvairovę, CAN Europa, Eurodad, Europos Aplinkosaugos biuras ir IUCN.

„Žemės draugai Vengrija“ griežtai laikosi savo pamatinių principų: jie nori atkreipti sprendimų priėmėjų ir piliečių dėmesį į aplinkosaugos problemų priežastis, to siekia įvairiomis bendruomenės akcijomis, renginiais, moksliniais duomenimis pagrįstomis studijomis ir straipsniais, užsiima tiksliniu lobizmu. Jos nariai įsitikinę, jog reikia radikaliai pakeisti mąstymą, moralę ir tiekimo ir vartojimo grandinės sistemą. Gamta – tai visa aplinka aplink mus, šaltinis, kuris mus maitina, suteikia mums daiktus, reikalingus mūsų gyvenimui. Esame gamtos dalis, todėl tuime siekti ne užvaldyti ją, bet tvariai naudotis jos teikiamomis gėrybėmis.

Nacionalinės Aplinkosaugininkų sąjungos veikla

Nacionalinė Aplinkosaugininkų sąjunga jau ilgus metus kovoja už gamtą. Po pandemijos ši organizacija paruošė Vengrijos Centriniam bankui skirtas rekomendacijas, kaip būtų galima tvariai atsigauti po krizės. Toks poreikis jaučiamas ir iš visuomenės pusės – vengrai rekalauja naujų atsigavimo būdų. Ši organizacija taip pat sukūrė ir platino peticiją, pavadintą „Gyvybinga bendruomenė ir ekonomika!“. Jai pritarė ir pasirašė daugiau nei 100 Vengrijos visuomenės veikėjų – merai, kunikai, profesoriai, akademikai, mokytojai, aktivistai, menininkai. 

Nacionalinė Aplinkosaugininkų sąjunga arba „Žemės draugai Vengrija“ veikia vadovaudamiesi tokiais principais:

  • Priimami sprendimai turi užtikrinti žmonių saugumą ir gerovę, patenkinti jų bazinius poreikius, tačiau ne reikalavimus;
  • Visuomet reikia turėti omenyje natūralių resursų ribotumą, kuo labiau mažinti jų naudojimą, orientuotis į pakankamumą, o ne efektyvumą;
  • Turi būti stiprinama Vengrijos nepriklausomybė ir atsparumas įvairiems netikėtiems klimato reiškiniams;
  • Turi būti stiprinamas atsakingas ir etiškas elgesys socialinėje ir ekonominėje srityje, aktyvesnis bendradarbiavimas, ekonomikos demokratizacija.

„Klimatosūkis“ („Game on!”)

„Žemės draugai Vengrija“ (NSC-FoE-Hungary) šiame projekte paruoš šviečiamąją medžiagą, praturtintą interaktyviu turiniu. Ši medžiaga bus skirta įtraukti jaunesnio amžiaus vaikus atlikti įvairias užduotis, paskatinti juos ir jų šeimas keisti įprastą gyvenim būdą į tvaresnį. Paruošta mokomoji medžiaga bus išdalinta projekte dalyvaujančių šalių mokytojams. Atskira medžiaga bus skirta universiteto studentams, joje taip pat bus paliesta tema, kaip suorganizuoti aplinkosaugines akcijas, kaip būti mentoriais jaunesniems moksleiviams. „Žemės draugai Vengrija“ organizuos dirbtuves mokytojams ir švietėjams, paskatins juos surengti aplinksaugines akcijas savo mokykloje ar moksleivių būrelyje.

Vengrijoje bus suburti ir apmokyti Jaunieji Ambasadoriai, taip pat klimato kaitos tema papildyta muziejaus ekspozicija. Taip pat bus paruoštas „geoquest“ orientavimosi gamtoje žaidimo maršrutas, bendradarbiaujama su improvizacijų teatrais, kad jie į savo pasirodymus įtrauktų klimato kaitos tematiką ir taip per menininko požiūrį didintų šios problemos suvokimą.

Galiausiai bus organizuojamos laukinės gamtos stovyklos vaikams ir jaunimui – orientuojantis į klimato kaitos temą ir jo neigiamą poveikį ekosistemoms. Bus organizuojami ir susitikimai su Vengrijos sprendimų priėmėjais – kad jie pasiryžtų priimti pakeitimus, mažinančius klimato kaito poveikį šaliai.