Kešky na Slovensku

Pri hľadaní kešiek si všimni miesto jej uloženia na mape. Skontroluj si jej veľkosť, napovie ti, akú veľkú alebo malú skrýšu budeš hľadať. Pozri si atribúty, podľa nich môžeš skúsiť odhadnúť, čo ťa môže čakať.

Na mieste sa rozhliadni, a hľadaj niečo, čo zodpovedá popisu. Hľadaj očami, dávaj pozor na svoje okolie, aby si skrýšu neprezradil a nevzbudil zbytočnú pozornosť ostatných ľudí. Ak si myslíš, že kešku vidíš, znovu skontroluj okolie a vezmi si ju.

Voda nad zlato

Hovorí sa, že rieky sú tepnami života, pretože prinášajú vodu, ktorá je pre život nevyhnutná. V našich končinách vodu často vnímame ako samozrejmosť, avšak meniaca sa klíma ohrozuje dostupnosť tejto životodarnej tekutiny už aj na niektorých miestach Slovenska. Pátranie po tejto keške Vás zavedie k majestátnemu Dunaju a predstaví Vám význam vody cez príbeh tejto jedinečnej rieky.

Vnútrozemská delta

Čo sa stane s riekou, keď ju spútame a zregulujeme? Dokážeme ešte Dunaju vrátiť časť jeho pôvodnej slobody a prírodnej bohatosti? Pátraj po keške na Hrušovskej zdrži a dozvieš sa odpovede na tieto otázky.

Okolo mokradí

Hľadanie tejto kešky vás prevedie tajomným svetom mokradí, bažín a močiarov. Nahliadnite do tohto rozprávkového sveta, ktorý je plný zaujímavých tvorov a nevšedných príbehov. Vydajte sa po stopách bobra, započúvajte sa do žabieho orchestra, nechajte sa uniesť na krídlach vážky. Popri tom sa dozviete, ako nás mokrade dokážu ochrániť pred klimatickou zmenou a ako my ľudia zas dokážeme mokradiam vrátiť život.

Ako poháňať svet

Ako vyrábať energiu udržateľne, z obnoviteľných zdrojov a spôsobom, pri ktorom nevznikajú skleníkové plyny? Ako dokážeme poháňať náš svet bez toho, aby sme pri tom ničili našu planétu? Zodpovedanie tejto otázky je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Zamýšľať sa nad ňou budeme pri hľadaní štvrtej kešky hry ClimateQuest.

Adaptácia

Jedným zo základov prežitia je schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam. Meniaca sa klíma prináša nové výzvy nielen pre rastliny a živočíchov, ale aj pre ľudí po celom svete. Pri hľadaní tejto kešky sa pozrieme na to, ako sa mestá dokážu adaptovať na nové extrémy počasia a zistíme, že príroda je v tejto snahe našim najlepším spojencom.

Predstava budúcnosti

Hovorí sa, že najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť je podieľať sa na jej tvorení. Každý z nás má možnosť ovplyvniť svoje okolie a je len na nás samých, aký vplyv sa rozhodneme mať. Klimatická kríza a kolaps biodiverzity nás nútia prehodnocovať náš súčasný spôsob fungovania. Hľadanie poslednej kešky Vás zavedie na miesto, ktoré Vám prinesie nadhľad a možno podnieti predstavivosť o tom, ako by mohla vyzerať zelená budúcnosť, v ktorej ľudia a príroda existujú v harmónii.

Aktivitu na Slovensku zastrešuje ochranárske združenie BROZ.

BROZ je MVO, ktorá sa už vyše 20 rokov venuje
ochrane a obnove vzácnych biotopov v územiach
Natura 2000. NAŠE POSLANIE je ochrana cenných
prírodných oblastí a zastavenie degradácie biotopov
a straty biodiverzity — jedna z najväčších výziev súčasnosti.
Venujeme sa aj zvyšovaniu informovanosti
o environmentálnych otázkach, globálnych, aj lokálnych.

BROZ_logo