ClimateQuest
geocaching challenge

Nájdi skryté kešky, objav nové miesta a zisti viac o zmene klímy.

Ako hrať ClimateQuest?

2. Hľadaj kešky a zbieraj coiny
3. Zdieľaj s ostatými #climatequest

Lastovička udržateľnosti

Skúsení geokešeri ma poznajú ako Travel Bug. Mojou misiu je cestovať po Európe udržateľným spôsobom: vlakom, autobusom, v car sharingu, na bicykli či pešo!

Stretli ste pri hľadaní kešiek lastovičku? Pomôžte jej splniť misiu tak, že ju prepravíte do kešky v inej krajine. Vaša spoločná misia je cestovať čo najudržateľnejšie.

Zdieľajte svoje zážitky na sociálnych sieťach s #climategameon #climatequest.

swallow

Projekt ‘Game on! Don’t let climate change end the game’ je iniciatíva 10 organizácií z 8 krajín strednej a východnej Európy, ktorá ma za cieľ zvýšiť povedomie o zmene klímy a aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia environmentálnych problémov. Hra ClimateQuest je jednou z aktivít projektu Game On!

Zmena klímy a biodiverzita

Lastovička – symbol hry ClimateQuest, je jednou z mnohých druhov, ktoré sú ohrozené zmenou klímy.

Ako?

Migrácia vtáčích druhov je silne závislá od environmentálnych podnetov. Vplyvom meniacej sa klím prichádza nástup jari na severnej pologuli už dnes takmer o mesiac skôr, ako bolo bežné len pred 100 rokmi. To znamená, že načasovanie príletu migrujúcich druhov a dostupnosť potravy prestáva byť zosúladená. Vtáky tak majú čoraz väčší problém odchovať svoje mláďatá, pretože potrava na ktorú sa spoliehajú, napríklad húsenice hmyzu, už nemusí byť k dispozícii v potrebnom čase.

Zisti viac o tom, ako zmena klímy ovplyvňuje biodiverzitu: sleduj @climategameonslovakia