Caches in Latvia

A cache is usually a container of various sizes. Each cache contains a notebook, so-called logbook, a pen or pencil and small items for exchange, which are left here by the cashers. Each cache has its own unique GC code. You can also find wooden coins in the caches, so-called SWG. You are welcome to keep these as a souvenir!

Ziemeļu forti

Ziemeļu forti ir kļuvuši par populāru tūrisma objektu, bet katru gadu tie arvien vairāk pazūd jūrā. Šeit dominē krasta erozija. Kas tā ir un kas to izraisa? Meklē slēpni un atklāj atbildes uz šiem jautājumiem!

Jūrkalnes stāvkrasts

Jūrkalne ir viena no gleznainākajām jūras piekrastēm Latvijā, kas lepojas ar skaistu smilšu pludmali un augstāko stāvkrastu Latvijā. Tomēr skaistumā slēpjas arī posts. Diemžēl Jūrkalnes stāvkrasts ir vieta, kur labi novērojama spēcīga krasta erozija.

Meklē slēpni un atklāj atbildi, kas ietekmē stāvkrasta sarukšanu.

Pociema pietura

Mobilitātei ir nepieciešams ilgtspējīgs un klimatam draudzīgs risinājums, piemēram, dzelzceļš. Diemžēl pēdējos gadu desmitos slēdza daudzus dzelzceļa posmus, to skaitā arī Pociema pieturas punktu. Kā mūsdienu transporta sistēma kaitē dabai un klimatam?

Aiviekstes HES

Hidroelektrostaciju (HES) uzpludinājumos iet bojā biotopi, dažādu augu un dzīvo organismu dzīvesvietas un zivju nārsta vietas. To darbība degradē un iznīcina upes ieleju vairāku kilometru garumā, mainot tās dabīgo ainavu. Meklē slēpni un uzzini vairāk par HES ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi.

Noriņas upe

Esi sveicināts pie nelielās, mazliet mežonīgās Noriņas upes! Tā tevi aizvedīs nelielā dabas bagātību ceļojumā.

Noriņas upes dabisko tecējumu vairāk kā 100 gadus aizšķērsoja sens dzirnavu dambis. Kā upei tika atgriezta dzīvīgā dzirksts un kāda ir upes nozīme dabas ekosistēmā? Meklē slēpni un uzzini atklāj atbildes uz šiem jautājumiem!

Katrs ar savu?

Katrs ar savu?

Pēdējos gados ir vērojama tendence  cilvēkiem mazāk izvēlēties sabiedrisko transportu, vairāk – personīgos transportlīdzekļus. Lielie tirdzniecības centri pārsvarā atrodas ārpus pilsētas centra ar nelielu sabiedriskā transporta pieeju, tā veicinot individuālā transporta izmantošanu. Diemžēl tas nozīmē, ka daudzi patērētāji tirdzniecības centros nokļūst katrs ar savu individuālo transportlīdzekli, tā palielinot piesārņojumu.

Kā tas ietekmē klimatu un dabu? Meklē slēpni un atklāj atbildes uz šiem jautājumiem!

Activity in Latvia is led by Latvijas Dabas fonds

The Latvian Fund for Nature (LFN) is one of the largest and most experienced non-governmental nature conservation organisations in Latvia. Active already for 30 years, LFN has carried out numerous nature projects with the main aim to protect and safeguard Latvia’s species and habitats.