ClimateQuest - геокешинг предизвикателство

Търсете скрити кешове, изследвайте нови места и научете за изменението на климата

Как да играете ClimateQuest?

2. Търсете кешове и събирайте тоукъни
3. Споделете с другите #climategameon

Устойчива лястовица

Геокешерите ме познават като Буболецо. Моята мисия е да пътувам устойчиво из Европа – с влак, автобус, споделено пътуване, велосипед или дори пеша!

Намерихте ли лястовицата по време на вашето търсене? Помогнете в мисията ѝ като я отведете до друг тайник в друга държава. Вашето предизвикателство е да пътувате по устойчив начин.

Разкажете за преживяванието си в социалните мрежи с #climategameon #climatequest.

swallow

Проект „Game On! Don’t let climate change end the game“ е инициатива на консорциум от 10 партньори от 8 страни в Централна и Източна Европа. Той цели активирането на глобалната младеж и реакция към екзистенциалната заплаха, която изменението на климата представлява за бъдещето на човечеството. Проектът става възможен благодарение на съфинансирането на механизма за развитие на образованието и повишаване на осведомеността (DEAR) на ЕС.

Климатични промени и биоразнообразие

Лястовицата, талисманът на ClimateQuest, е сред многото видове, които са застрашени от изменението на климата.

Как?

Миграцията на птиците зависи силно от екологичните “сигнали”. Поради промените в климата, пролетта в северното полукълбо идва почти месец по-рано в сравнение със само преди век. Това означава, че времето на пристигане на видовете и наличността на храна вече не са абсолютно сигурни. Следователно, някои видове може да имат проблеми с отглеждането на малките си тъй като източникът им на храна, като гъсеници например, може да не е наличен към този момент.

За да научите повече за ефектите от изменението на климата върху биоразнообразието, следвайте @climategameon