Кешове в България

Кешът обикновено е контейнер с различни размери. Всеки тайник съдържа тетрадка – дневник, химикал или молив и дребни предмети за размяна, които се оставят от кешърите. Всеки кеш има свой собствен уникален GC код. В тайниците може да намерите дървени монети, така наречените SWG. Защо да не си вземете една за спомен?

Точка за наблюдение

Вече повече от 30 години, това специално място бива посещавано от любители на птиците и орнитолози, които наблюдават магията на есенната миграция. Данните, които събират, се използват за научни изследвания на тенденциите и предизвикателствата пред мигриращите птици над Атанасовско езеро.

Къщата на багериста

Геокешът е близо до границата на поддържания резерват Атанасовско езерото и близо до дигите, които го разделят на 150 басейна. Дигите поддържат солеността и защитават езерото по време на екстремни метеорологични условия като силен дъжд, бури и наводнения.

Яйцето

Яйцето е укритие за птици в южната част на езерото и точка от пътеката на съблеклюна. От тук посетителите могат да наблюдават птици, но и гигантските пирамиди от сол – продукт, силно зависим от метеорологичните условия.

Шлюзът на река Азмак

Големият тръстиков масив на река Азмак е важен резервоар за вода и въглерод.

Изворът

Влажните ливади около Атанасовското езеро са резервоари за вода и предпазват района от наводнения при интензивни валежи.

Хълмът

Панорамната гледка от тази точка показва крайбрежната лагуна – едно от най-важните местообитания, които постоянно усвояват въглерод.

Старият мост

Геокешът е монтиран на мост над обходния канал, който предпазва езерото от навлизане на сладка вода.

Панорама "Фламинго"

През последните няколко години това е много популярно място за наблюдение на розово фламинго. Повече от 150 птици се появиха в Атанасовско езеро през лятото на 2019 г. и оттогава броят им нарастна до 1600. Една от основните причини за появата на този вид е изменението на климата и по-топлите зими.

симБиотично

Това е своеобразен музей и информационен център, посветен на Атанасовско езеро и неговото значение на национално и европейско ниво. Въздействието на изменението на климата е представено чрез интерактивна изложба, като в експозицията е включена и интересна анимация за водния цикъл.

Дейността в България се осъществява от Българска фондация Биоразнообразие

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за опазването на природата в България и съседните й страни — особено в ключови региони като Централен Балкан, Пирин, Бургаските влажни зони, парк Странджа, Осогово и Беласица. Повече от 20 години БФБ подкрепя гражданското участие в управлението на природните ресурси и защитените територии (ЗТ), промяната на екологичното законодателство, представянето на устойчиви бизнес модели, засилването на организационното сътрудничество и повишаването на обществената осведоменост по въпросите за биоразнообразието и опазването на природата.